Thai chết lưu, mẹ bầu nên cẩn thận.

Tình trạng này có thể xảy ra ở 1 trên 200 thai phụ.Thai chết non là thai nhi không còn phát…

Xem thêm