Nhiễm nấm âm đạo thai kỳ

Nhiễm nấm âm đạo trong thời kỳ “bầu bí” là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, việc điều trị kịp…

Xem thêm