Trường hợp mổ lấy thai chủ động

  Mổ lấy thai chủ động là trường hợp buộc phải tiến hành khi thai phụ có biến chứng hoặc…

Xem thêm