Lợi ích của việc lưu giữ tế bào gốc dây rốn (Phần 1)

    Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân kết hợp cùng với hóa trị và/hoặc xạ trị để…

Xem thêm

Lợi ích của việc lưu giữ tế bào gốc dây rốn (Phần 2)

    Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân kết hợp cùng với hóa trị và/hoặc xạ trị để…

Xem thêm