Tình trạng nhau tiền đạo thai kỳ (Phần 1)

  Trong bệnh lý nhau tiền đạo, hoàn toàn đúng theo nghĩa đen là nhau thai nằm “ngay phía trước”…

Xem thêm