Tầm quan trọng của i-ốt với mẹ bầu và thai nhi

  Trên thế giới, có khoảng 1,6 tỷ người sống trong vùng thiếu i-ốt, tỷ lệ bướu cổ toàn cầu…

Xem thêm