Dùng thuốc tránh thai khi đang mang thai

Mang thai ngoài dự đoán xuất hiện rất nhiều. Có thể do mẹ chưa sẵn sàng, cũng có thể là…

Xem thêm