Tình trạng nhau tiền đạo thai kỳ (Phần 3)

  Nguy cơ của nhau tiền đạo là: Xuất huyết âm đạo, có thể rất nặng, gây choáng mất máu…

Xem thêm