Dị tật nứt đốt sống ở thai nhi

    Một trong những dị tật đáng ngại nhất xảy ra đối với thai nhi đó là dị tật…

Xem thêm