Cha di truyền cho con nhiều hơn mẹ

    Có thể nhiều người trong chúng ta giống mẹ nhiều hơn về ngoại hình nhưng nghiên cứu mới…

Xem thêm