Hiện tượng sinh non mẹ bầu cần biết (Phần 2)

    Các biến chứng Chuyển dạ sinh non và sinh non có thể có biến chứng khác nhau. Đối…

Xem thêm

Hiện tượng sinh non mẹ bầu cần biết (Phần 1)

  Sinh non cho một em bé ít thời gian để phát triển và trưởng thành trong bụng mẹ. Kết…

Xem thêm